top of page

גיל המֵעֵבֶר

בני המאיה מכנים אישה שהגיעה אל גיל המעבר "אישה חכמה". רחם האישה שסיים את תפקידו הפריוני הופך לאיבר שצבר חוכמה וניסיון. רגע לפני שהמערכת מתייצבת, נוצר תהליך של חוסר איזון הורמונלי. חוסר האיזון יכול לגרום לתופעות של גלי חום, יובש בנרתיק, השחלות מפסיקות לספק ביציות, אבל הדימום מתרחש לעיתים ביתר שאת, רגע לפני שהוא מפסיק לחלוטין. הרבה תפקודים רגשיים והורמונליים יוצאים מאיזון ודורשים התייחסות תומכת ומאפשרת לאורך התהליך.

שיטת ארויגו מסייעת באיזון הורמונלי ובהפחתת התסמינים הנלווים תוך כדי מסע פרידה מתהליכים שליוו את האישה רוב חייה עד לנקודה זו.

Thanks! Message sent.

bottom of page