top of page
לחוש בנועה פוריות
אנדומטריוזיס
שחלות פוליציסטיות

Thanks! Message sent.

אנדומטריוזיס ואדנומיוזיס

אנדומטריוזיס מוגדר כמצב רפואי בגיל הפוריות שבו רקמה, שמקורה ברירית הרחם (אנדומטריום), מופיעה מחוץ לרחם, ומתמקמת על איברים שונים בבטן, לרוב בחלל האגן. מצב של אנדומטריוזיס, בדרך כלל, יבוא לידי ביטוי בכאבי מחזור קשים, כאבי אגן, בעיות פיריון ועוד.

תסמונת השחלות הפוליציסטיות היא הפרעה אנדוקרינית שמוגדרת ככזו אם שניים מתוך שלושת התנאים מתקיימים:

שחלות פוליציסטיות
תמיכה במהלך טיפולי פוריות
תמיכה במהלך טיפולי פוריות

קושי בתהליכי פיריון יכול לבוא לידי ביטוי במגוון היבטים – שחלות פוליציסטיות, בעיות באיכות הזרע, רירית רחם דקה, ציסטות, שרירנים, הידבקויות בחלל הרחם וכדומה. יש הרבה מאוד הסברים והרבה סימני שאלה שנותרים לא פתורים או מוגדרים כ"קשיי פוריות בלתי מוסברים".

קשיי פוריות בלתי מוסברים
רירית רחם דקה
קשיי פוריות בלתי מוסברים

שיטת ארויגו מצליחה בהרבה מקומות שהרפואה הקונבנציונאלית לא יודעת לתת מענה. השיטה משתלבת בכל שלב של ניסיון להרות – בתהליך טבעי, בתהליכי הזרעות ובתהליכי הפריה חוץ גופית.

אחת התופעות שקורות במהלך טיפולי פיריון היא דיקוק רירית הרחם, אם כתוצאה של התערבות הורמנלית או כתוצאה מפרוצדורות כירורגיות שונות. יש גם נשים שרירית הרחם שלהן דקה באופן טבעי

רירית רחם דקה
bottom of page