top of page
לחוש בנועה |קשיי פוריות בלתי מוסברים

קשיי פוריות בלתי מוסברים

שיטת ארויגו מצליחה בהרבה מקומות שהרפואה הקונבנציונאלית לא יודעת לתת מענה. השיטה משתלבת בכל שלב של ניסיון להרות – בתהליך טבעי, בתהליכי הזרעות ובתהליכי הפריה חוץ גופית.

אחת ההגדרות הרפואיות הנפוצות כיום היא "קושי בפיריון על רקע בלתי מוסבר". המשמעות היא שלאחר שנשללו בעיות שיודעים למדוד ולצפות, קשה לרופאים לדייק ולהסביר מדוע האישה לא נקלטת להריון. זה יכול להיות מלווה בהשערות, אבל לרוב אין שום הסבר, מבחינתם.

בראיית הארויגו, נתייחס להיבטים נוספים, שרופאים לרוב לא נותנים עליהם את הדעת. נטפל במנח הרחם (רחם אחורית, קדמית או נוטה לאחד הצדדים), הזרמת דם והגמשת רצועות תוך בטניות, מצב רגשי ואמונות, תזונה ועוד.

Thanks! Message sent.

bottom of page